Hat?rlanaca?? üzere Angry Birds Space, geçti?imiz Mart ay?nda Android ve iOS için piyasaya ç?km??t?. Oyunun Windows Phone’da yer al?p almayaca?? ise merak konusuydu.

Rovio CEO’su konuya aç?kl?k getirdi ve Angry Birds’ün Windows Phone’da yer alaca?? aç?klamas?n? yapt?.


0 Yorumlar