src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/gs_yandex.jpg” alt=”” title=”gs_yandex” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1324″ />

Türkiye bili?im sektöründe çok önemli ad?mlar atan Rus firma Yandex, Galatasarayla da anla?t?. Geçti?imiz haftalarda Mynet gibi büyük bir firmayla arama motoru konusunda yeni bir anla?ma imzalayan Yandex, ?imdi de Galatasaray Spor Kulübü ile yine arama motoru üzerine el s?k??t?.

Bundan böyle Galatasaray site içi aramalar?n?z Yandex taraf?ndan kar??lanacak. Bu konu hakk?nda Ünal Aysal da baz? aç?klamalarda bulundu. Galatasaray’?n amaçlar? do?rultusunda emin ad?mlarla ilerledi?ini dile getiren Aysal, Yandex’le birlikte çal??t?klar? ve anla?t?klar? için de oldukça mutlu olduklar?n? bizlere aktard?. Ayr?ca geli?tirilen bir sistem ile bu arama motorunu kendi sitenize de ekleyebileceksiniz. Bu durumdan kulüp de kasas?na para koymu? olacak.


0 Yorumlar