src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/yeni_android_facebook.jpg” alt=”” title=”yeni_android_facebook” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1321″ />

Facebook geli?tiricileri ve Mark Zuckerberg taraf?ndan yap?lan aç?klamada Facebook’un Android için yeni bir uygulama üretece?i aç?kland?. K?sa süre önce piyasaya sürülen iOS 6 için yeni bir uygulama geli?tiren Facebook, bu programdan ald??? övgüler do?rultusunda böyle bir karar ald?.

?u anda Android telefonlarda kullan?lan Facebook uygulamas? HTML5 ile yaz?ld?. Bunun yapt?klar? nadir hatalardan biri oldu?unu dile getiren Mark Zuckerberg, Android için yapt?klar? uygulaman?n son günlerinde oldu?unu da bizlere müjdeledi. Art?k Android kullan?c?lar? Facebook’ta zevk almak isterken i?kence çekmekten kurtulacak. Ayr?ca h?z bak?m?ndan da daha elveri?li olaca?? söyleniyor.


0 Yorumlar