src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/gsma-300×280.jpg” alt=”” title=”gsma” width=”300″ height=”280″ class=”alignnone size-medium wp-image-2429″ />

Her y?l GSMA taraf?ndan seçilen y?l?n en iyi telefonlar? yine sahiplerini buldu. Birkaç gün önce ba?layan ve halen devam etmekte olan MWC 2013’te sonuçlar? aç?klayan GSMA bizleri pek de ?a??rtt? diyemeyiz. Barselona’da yap?lan aç?klamaya göre 2012 y?l?n?n en iyi telefonu Samsung Galaxy S2 oldu. Bu ödülü Galaxy S3’ün de?il de bir alt modelinin almas?nda bir kafa kar???kl??? ya?an?rken sat?? say?lar?n?n göz ard? edildi?ini dü?ünebiliriz. Ancak yine de Samsung Galaxy S2 de 40 milyondan fazla sat?? yapm??t?.

Ülkemizde de sat??a sunulan Samsung Galaxy S2’nin en iyi yönü ise teknik özellikleri ile fiyat? aras?nda olan denge. Maddi bak?mdan uygun durumda olan telefon ülkemizde de binlerce satm??t?. 2012 y?l?n?n en iyi alt seviye, giri? segmentinde yer alan telefonu ise Nokia Asha 305 oldu. Uzun ömürlü bir bataryaya sahip olan telefon çift SIM kart destekledi?i için özellikle i? adamlar? taraf?ndan oldukça fazla tercih edildi. Y?l?n en iyi tableti ödülü ise Google Nexus 7’ye verildi. Android 4.1.2 Jelly Bean i?letim sistemine sahip olan cihaz?n üretimi Google ve Asus i? birli?iyle olmu?tu.


0 Yorumlar