• Windows 10 telefonlara geliyor

  Bilgisayarlarda, tabletlerde ve ak?ll? telefonlarda tek i?letim sistemi dönemine geçmek için haz?rl?klar?n? devam ettiren Microsoft, bu süreçte Windows 10 üzerinde çal??malar?n? s?kla?t?rd?. Geride b?rakt???m?z aylarda...

 • Kinect’siz Xbox One Ön Siparişte

  Geride b?rakt???m?z senenin son aylar?nda sat??a sunulan yeni nesil konsollar seneler sonra Microsoft ve Sony aras?ndaki sava?? k?zd?rm??t?. PlayStation 4 ve Xbox One ?u anda...

 • Samsung Galaxy Win fiyatı ve özellikleri

  Geçti?imiz haftalarda Çin’de sat??a sunulmaya ba?lanan Samsung’un yeni telefonu art?k global pazara da girdi. Dört çekirdekli Snapdragon 200 i?lemci ile çal??makta olan telefon 1.2 GHz...

 • GSMA, en iyi telefonları seçti

  Her y?l GSMA taraf?ndan seçilen y?l?n en iyi telefonlar? yine sahiplerini buldu. Birkaç gün önce ba?layan ve halen devam etmekte olan MWC 2013’te sonuçlar? aç?klayan...

 • Yerli cep telefonu üretilecek

  Barselona’da düzenlenmekte olan MWC 2013’e ülkemizden de önemli isimler kat?ld?. Geçti?imiz gün Ula?t?rma Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Binali Y?ld?r?m yapt??? konu?mada ülkemiz ad?na sevindirici aç?klamalarda...

 • PlayStation 4 fiyatı belli oldu

  Playstation 4’ün tan?t?m?na sadece bir gün kald?, yar?n tan?t?lacak ama hakk?nda ç?kan dedikodular hala devam ediyor. En son olarak The Times’da ç?kan bir habere göre...

 • HTC’den Apple’a zafer şarkısı

  Elektronik üreticilerinin mobil cihaz sava?lar? son sürat devam ediyor. ?ngiltere’de görülen en son patent davas?nda, Yüksek Mahkeme, “kayd?rarak kilit açma” özelli?i üzerindeki patent ihlali ba?vrusunda...

 • Apple 17 inçlik MacBook Pro üretmeyecek

  Apple en çok güvendi?i cihazlar?ndan birisi olan Macbook Pro’larda bu y?l revizyona gidebilir. Gelen bilgilere göre 2012’de art?k 17 inçlik macbook Pro üretilmeyecek. Edinilen bilgiye...

 • Microsoft Office tarih oluyor

  Microsoft’un efsane yaz?l?m program? Office’in eski sürümleri ortadan kald?r?l?yor. El çekmeler, Windows XP’yle ba?layacak. Office 2007’ye yap?lan güncellemeler 6 ay sonra bitiyor. Tarihler 2017’yi gösterdi?inde...