src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/02/win.jpg” alt=”” title=”win” width=”287″ height=”238″ class=”alignleft size-full wp-image-124″ />Windows 8’lerin isimleri ne olacak?

Home, Starter ve Ultimate sürümleri tarih mi oluyor? ??te Windows 8’in beklenen sürümleri…

HP’nin sitesinde “yanl??l?kla” yer alan bir belgede yeni Windows 8’in Windows 8 Edition, Enterprise (Kurumsal) ve Professional sürümlerinin 32 ve 64 bit seçenekleriyle sat??a sunulaca?? yaz?yordu. Asl?nda belgelerde, Microsoft’un kaç farkl? Windows 8 sürümü yay?nlayaca?? m? yoksa HP’nin bilgisayarlar?nda kaç farkl? Windows 8 sürümü kullanaca?? m? yer al?yor, tam olarak net de?il.


0 Yorumlar