src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/mobile-internet-hero-300×169.jpg” alt=”” title=”mobile-internet-hero” width=”300″ height=”169″ class=”alignnone size-medium wp-image-1666″ />

Mobil internet son y?lda kullan?m?n? yüzde 69 daha art?rd?. Bilgisayarlar?n yava? yava? eridi?ini bu dönemlerde rahatl?kla söyleyebiliriz. Art?k insanlar daha rahat, istedi?i yerden internete ba?lanabilmek için mobil cihazlar?, ak?ll? telefonlar? ve tabletleri tercih ediyor. Ama bu cihazlar?n özellikleri kadar ülkemizin internet h?z? da önemli.

Mobil internet h?z? ?unun ?uras?nda sadece üç sene önce yerlerde sürünürken ülkemize 3G teknolojisinin girmesi ile tavan yapm?? durumda. ?u anda ülkemizde ula??lan en yüksek mobil internet h?z? 43.2 Megabit. Bu derecenin önümüzdeki sene iki kat?na ç?kmas? bekleniyor. Ve iki sene sonra da bir CD boyutundaki dosyay? internetten sadece otuz üç saniyede indirebilecek kadar h?za sahip olaca??z.


0 Yorumlar