• IE 10 hızı

    Microsoft bizlere büyük bir oyun oynad? gibi gözüküyor. Piyasaya ?u anda bulunan tüm taray?c?lardan daha h?zl? olarak ç?kar?lan, tan?t?lan Internet Explorer 10’un normalde di?erlerinden çok...