src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/iett_wifi.jpg” alt=”iett_wifi” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4454″ />

?u anda Londra’da henüz denenme a?amas?nda olan kablosuz a?l? internet otobüslerde ?stanbul için devreye girmeye ba?lad?. ?stanbul Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Kadir Topba?, yapt??? aç?klamalarda ?stanbul’da 1705 otobüs içerisinde ücretsiz olarak kablosuz a?lara ba?lant?lar?n geliyor oldu?unu ve isteyen herkesin telefonlar?n? otobüslerde ?arj edebileceklerini dile getirdi.

?ngiltere’deki belediye otobüslerinde deneme a?amas?nda olan internet uygulamas?, ?stanbul’da ba?lad?. ‘Ak?ll? otobüsler’i ilk deneyen ?stanbul Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Kadir Topba?, “?nternet, tüm otobüslerde olacak. Ayr?ca cep telefonunu ?arj edebilen aparatlar getirdik” dedi.

Dünyada ?u anda Londra’daki otobüslerde deneme a?amas?nda internet uygulamas? bugünden itibaren ‘Ak?ll? otobüsler’ olarak bilinen ve son teknolojik donan?ma sahip yeni nesil ?ETT otobüslerinde devreye girdi. ?lk kullan?c? ise ?stanbul Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Kadir Topba? oldu. ?lk etapta 10 otobüste uygulanacak olan internet, daha sonra 100 otobüste, ileri a?amada tüm ?ETT otobüslerinde ?stanbullular?n hizmetinde olacak. Beylikdüzü’nde düzenlenen törenle ?stanbul sokaklar?na ç?kan s?f?r kilometre 100 adet ?ETT otobüsü hizmete sokan ?BB Ba?kan? Kadir Topba?, Cumartesi günü Kartal’da düzenlenecek olan törende de ba?ka bir sürprizi olaca??n? söyledi. Topba?’?n hafta sonu hizmete alaca?? yeni ?ETT otobüslerinde vatanda?lar bisikletleriyle yolculuk yapabilecekleri ö?renildi.


0 Yorumlar