src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/09/infocus_big_touch.jpg” alt=”infocus_big_touch” width=”350″ height=”243″ class=”alignnone size-full wp-image-4031″ />

Dev ekranl? PC’ler üreterek ad?n? bir anda dünyan?n gündemine koymay? ba?aran InFocus’tan yeni bir ürün daha geldi ve bu sefer ürettikleri dünyan?n en büyük bilgisayar? unvan?n? ele geçirdi. Geride b?rakt???m?z Nisan ay?nda 55 inçlik bir bilgisayar geli?tiren InFocus bu bilgisayar? 4.999 dolara sat??a sunmu?tu. Dokunmatik ekrana sahip olan cihaz Windows 8 i?letim sistemi kullan?yordu. Bu bilgisayardan sonra ?imdi de 70 inçlik bir bilgisayar geli?tirildi. Bu bilgisayar da Windows 8 kullan?yor ve dokunmatik ekrana sahip. 5 parmakla dokunmatik deste?i sunan InFocus Big Touch 1.920×1.080 piksel çözünürlü?ünde görüntü kalitesi sa?l?yor.

Yeni nesil bilgisayar ekran?yla etkiledi?i kadar performans özellikleriyle de etkiliyor. Intel Core i5 i?lemci kullanmakta olan InFocus Big Touch 4 GB RAM’e sahip. HDD yerine SSD kullanarak daha h?zl? yazma ve okuma i?lemleri sunan cihaz 128 GB depolama alan? ile birlikte geliyor. Tabi ekran?n boyutu büyüdükçe portlar?n say?s? da artm??. InFocus Big Touch üzerinde toplam 7 USB giri?i yer al?rken di?er ana gereksinim diye adland?rabilece?imiz portlar da normal say?lar?ndan daha fazla bulunmakta. InFocus Big Touch fiyat? olarak 8.999 dolar aç?kland?. Gelen bilgilere göre InFocus yak?n zamanda bu modelin daha geli?mi? bir versiyonunu sat??a sunacak ve onun fiyat? da 10 bin dolar olacak.


0 Yorumlar