• Bilgisayarı sessizleştirme

  Masaüstü bilgisayarlar?n en büyük sorunlar?ndan birinin ç?kard??? fazla ses olmas? ?üphe götürmüyor. Art?k dizüstü bilgisayarlardaki performans da artt??? için bu sesleri laptoplardan da al?yoruz ama...

 • Cirom %10’dan %30’a Çıktı

  Ayd?nlatma sektörünün önde gelen firmalar?ndan Gecem Ayd?nlatma, 2011 y?l?nda CPM Master ERP program?n? kullanmaya ba?lad?. Firman?n tüm departmanlar?nda uygulanan program ile stok sapmalar?n?n %2’ye dü?tü?ünü,...

 • Dell hepsi bir arada PC XPS One 27

  Yeni Windows 8 ile gelecek olan bilgisayarlarda art?k dokunmatik teknolojisi bulunabilecek. Dell’in yeni tan?tt??? Dell hepsi bir arada pc de bu bilgisayarlara öncülük edecek gibi...

 • Android Bilgisayar Geliyor

  Dünyan?n kar amac? gütmeden sat?? yapan tek bilgisayar firmas? olan Raspberry Pi, Android i?letim sistemli bilgisayar yap?yor. Linux sistemli bilgisayardan henüz istedi?ini alamayan ?irket Android’le...