src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/09/Exper-EasyTab-E2D-530.jpg” alt=”Exper EasyTab E2D-530″ width=”600″ height=”350″ class=”alignnone size-full wp-image-4028″ />

Yerli üretici Exper’den teknoloji dünyas?na yeni bir ürün daha tan?t?ld?: Exper EasyTab E2D-530. Hem tam kullan??l? bir ultrabook hem de tablet olma özelli?ini ta??yan Exper EasyTab E2D-530 tasar?m?yla Microsoft’un Surface Pro serisini and?r?rken hem grafiksel hem de donan?msal özellikleri ile fazla göz dolduruyor. 11.6 inç boyutunda bir ekrana sahip olan yeni nesil tablet-ultrabook iyi bir tasar?ma sahip ve ekran?n üst k?sm?n?n sa? taraflar?nda bir kamera bar?nd?r?yor. 11.6 inçlik ekran?yla 1366×768 piksel çözünürlü?ünde görüntü kalitesi sa?layan Exper EasyTab E2D-530 Windows 8 i?letim sistemiyle kar??m?za ç?k?yor.

Exper EasyTab E2D-530 orta seviyeli kullan?c?lar?n tüm isteklerini kar??layabilecek gibi gözüküyor, ancak bir oyuncu bilgisayar? olamayaca??n? da belirtelim. 2.7 GHz gücünde performans sa?layan dört çekirdekli Intel Core i5 i?lemciye sahip olan ultrabook 4 GB RAM’le birlikte geliyor ve 64 GB SSD diske sahip. HDD yerine SSD kullan?l?yor olmas? h?z ve performans bak?m?ndan kullan?c?lar?n fazla i?ine yarayacak. Ön yüzünde 1, arka yüzünde 2 Megapiksellik kamera bar?nd?ran Exper EasyTab E2D-530 fiyat? 2.499 TL olarak aç?kland?. Fiyat – performans kar??la?t?rmas?nda biraz pahal? oldu?unu söyleyebiliriz ama 6.000 mAh’l?k piliyle uzun ömür sa?layaca?? için en büyük sorunun önüne geçmesiyle bir art? puan daha kapt?. Cihazda HDMI ç?k??? da bulunmakta.


0 Yorumlar