src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/instagram_twitter-300×221.png” alt=”” title=”instagram_twitter” width=”300″ height=”221″ class=”alignnone size-medium wp-image-1784″ />

Instagram belki de Twitter kullan?c?lar?n?n ilgisini çok çekti?i için bu kadar popüler bir yaz?l?m oldu. Foto?raf payla??m servisi olan Instagram sayesinde foto?raflar?n?z? anl?k olarak Twitter üzerinden payla?abiliyor, çok özel efektlerle foto?raflar?n?z? zenginle?tirebiliyordunuz. Ama Instagram’?n Facebook taraf?ndan sat?n al?nd???n? hat?rlayal?m.

Instagram, Facebook taraf?ndan sat?n al?nd?ktan sonra yeni tasar?m?n geçi? yapm??t?. Tabi ki bize Facebook’u and?ran bu tasar?m oldukça ??k ve kullan??l?. Sorun ?u ki Instagram, Twitter’a verdi?i deste?i kesti ve art?k Twitter’a Instagram foto?raflar?n?z? yükleyemeyeceksiniz. Instagram CEO’su yapt??? aç?klamada yeni tasar?mlar?n?n kullan?c?yla daha fazla iç içe olmas? için böyle bir yol izlediklerini belirtti.


0 Yorumlar