ÖSYM’nin sonuç ö?renme sisteminde büyük bir aç?k var. Sonuçlar?n aç?kland??? bu dönemde ö?renciler ve s?nava girenler ba?vuru ve s?nav sonuçlar?n? ö?renmek için sitedeki sistemi kullan?yor. Bu sonuçlar? ö?renmek için TC kimlik numaran?z? bilmeniz yeterli. ??te aç?k da tam burada kendini gösteriyor.

Sistemde bir hata var. Sadece s?nava girenlerin bilgileri gözükmesi gerekirken s?nava girmeyen ki?ilerin tüm bilgileri de kar??n?za ç?k?yor. Yani TC kimlik numaras?n? bildi?iniz birinin tüm özel bilgilerine bu sistem üzerinden ?u anda ula?abilirsiniz. ÖSYM’den bu konu hakk?nda henüz bir aç?klama yap?lmad? ve görülene göre henüz bir ?ey düzeltilmedi de.

ÖSYM sitesindeki aç?k


0 Yorumlar