• Skype, Windows Phone 8 için güncellendi

  Özellikle son birkaç ayl?k dönem içerisinde pazar pay?nda büyük bir yükseli? ibresi yakalam?? olan Windows Phone 8, güncellenmeye devam ediyor. ??letim sisteminin en çok kullan?lan...

 • MessageMe PC İndir

  Geride b?rakt???m?z Mart ay?nda iOS ve Android i?letim sistemleri için yay?mlanm?? olan mobil mesajla?ma uygulamas? MessageMe ilk zamanlar?nda fazlas?yla popüler olmu?, bir ara hatta WhatsApp’i...

 • Onavo Count ile mobil internet kotanızı sorgulayın

  Telefon kullan?c?lar?n?n, daha do?rusu ak?ll? telefon kullan?c?lar?n?n art?k vazgeçemedi?i internet paketleri malesef ülkemizde fahi? fiyatlar ile telefon abonelerine sat?lmakta. Bu durumda ise kullan?c?n?n yapabildi?i tek...

 • Mozilla Junior indir

  Mozilla bizlere 2012 içerisindeki Haziran ay?nda iPad için yeni bir taray?c? geli?tirmekte oldu?u haberini vermi?ti. O tarihte program ad?na baz? bilgileri de bizlere sunan Mozilla...

 • YouTube Windows Phone uygulaması

  Teknoloji ve internetin en büyük isimleri aras?nda yer alan ikili Microsoft ve Google aras?ndaki çat??malar hala devam ediyor. Yakla??k bir senedir aralar?nda hiçbir anla?ma imzalamayan...

 • Google Apps programları

  Google’dan Microsoft’a bir göz da?? daha geldi. Microsoft’un en çok kullan?lan yaz?l?mlar? aras?nda bulunan Microsoft Office’i ele?tirilere tutan Amit Singh, Google Apps’in yak?n zamanda Office’i...

 • Mozilla Firefox 64 bit indir

  Mozilla Firefox, Google Chrome’dan sonra kötü giden i?leri bir türlü toplayam?yor. Geçti?imiz aylarda 64 Bit Windows için yeni bir uygulama geli?tirmeyeceklerini aç?klayan Mozilla, Google’a gönderdi?i...

 • PS Vita YouTube uygulaması

  Sony’nin son senelerde oldukça önem verdi?i araçlar?ndan olan PS Vita, geçti?imiz Haziran ay?nda YouTube uygulamas?n? yay?mlam??t?. Birçok dilde kullan?ma sunulan program henüz Türkçele?tirildi. Sony taraf?ndan...

 • Tweetleri indirme

  Twitter, geçti?imiz günlerde baz? kullan?c?lar?na jest yapm??t? ve onlara daha önce att?klar? tüm tweetleri tek tu? ile indirme ?ans? tan?m??t?. ?imdi ise bu fikrinden vazgeçti...

 • YouTube Capture indir

  YouTube, Google taraf?ndan sat?n al?nd?ktan sonra daha bir aktif olmaya ba?lad?. Öncelikle y?llard?r al??t???m?z basit arayüzünden kurtulan dünyan?n en büyük uygulamalar?ndan olan YouTube, ?imdi de...