• Skype, Windows Phone 8 için güncellendi

  Özellikle son birkaç ayl?k dönem içerisinde pazar pay?nda büyük bir yükseli? ibresi yakalam?? olan Windows Phone 8, güncellenmeye devam ediyor. ??letim sisteminin en çok kullan?lan...

 • MessageMe PC İndir

  Geride b?rakt???m?z Mart ay?nda iOS ve Android i?letim sistemleri için yay?mlanm?? olan mobil mesajla?ma uygulamas? MessageMe ilk zamanlar?nda fazlas?yla popüler olmu?, bir ara hatta WhatsApp’i...

 • Mozilla Junior indir

  Mozilla bizlere 2012 içerisindeki Haziran ay?nda iPad için yeni bir taray?c? geli?tirmekte oldu?u haberini vermi?ti. O tarihte program ad?na baz? bilgileri de bizlere sunan Mozilla...

 • YouTube Windows Phone uygulaması

  Teknoloji ve internetin en büyük isimleri aras?nda yer alan ikili Microsoft ve Google aras?ndaki çat??malar hala devam ediyor. Yakla??k bir senedir aralar?nda hiçbir anla?ma imzalamayan...

 • Google Apps programları

  Google’dan Microsoft’a bir göz da?? daha geldi. Microsoft’un en çok kullan?lan yaz?l?mlar? aras?nda bulunan Microsoft Office’i ele?tirilere tutan Amit Singh, Google Apps’in yak?n zamanda Office’i...

 • Mozilla Firefox 64 bit indir

  Mozilla Firefox, Google Chrome’dan sonra kötü giden i?leri bir türlü toplayam?yor. Geçti?imiz aylarda 64 Bit Windows için yeni bir uygulama geli?tirmeyeceklerini aç?klayan Mozilla, Google’a gönderdi?i...

 • PS Vita YouTube uygulaması

  Sony’nin son senelerde oldukça önem verdi?i araçlar?ndan olan PS Vita, geçti?imiz Haziran ay?nda YouTube uygulamas?n? yay?mlam??t?. Birçok dilde kullan?ma sunulan program henüz Türkçele?tirildi. Sony taraf?ndan...

 • Tweetleri indirme

  Twitter, geçti?imiz günlerde baz? kullan?c?lar?na jest yapm??t? ve onlara daha önce att?klar? tüm tweetleri tek tu? ile indirme ?ans? tan?m??t?. ?imdi ise bu fikrinden vazgeçti...

 • YouTube Capture indir

  YouTube, Google taraf?ndan sat?n al?nd?ktan sonra daha bir aktif olmaya ba?lad?. Öncelikle y?llard?r al??t???m?z basit arayüzünden kurtulan dünyan?n en büyük uygulamalar?ndan olan YouTube, ?imdi de...