Ana sayfa » Etiket arşivi » İnternette bilgi çalınmasından korunma

\ \

İnternette bilgi çalınmasından korunma

Sahte al??veri? siteleri ad?na aç?lan sahte hesaplar ile size gelen maillerin ço?u doland?r?c?l?ktan ba?ka bir amaca hizmet etmiyor. Hackerlar taraf?ndan olu?turulan bu mail adresleri ya bir kredi kart? arac?l?k ?irketinin ad?n? kullan?yor ya da bir al??veri? sitesinin, bu durumda hedef edinen en büyük kitle kad?nlar. Bu gibi doland?r?c?l?klardan kurtulmak için girdi?iniz siteleri iyi bilin, ayr?ca […]