• Facebook, Slingshot’ı geliştirdi

  Dünyan?n internet kulvar?ndaki en büyük temsilcilerinden olan Facebook, son zamanlarda çal??malar?n? sadece Facebook’la s?n?rl? b?rakmay?p ba?ka isimler de sat?n almaya kayd?r?rken bu konuda en büyük...

 • iPad Office programı yayımlandı

  Microsoft senelerdir Apple cihazlar?nda beklenen Office uygulama setini yay?mlam?yordu. ANcak geçti?imiz günlerde bu uygulamalar iPad için de yay?mland? ve milyonlarca kullan?c?ya kolayl?k sa?land?. Haftada 12...

 • Android, liderliğe devam ediyor

  Google’?n ba?ar?l? mobil i?letim sistemi Android, ç?kt??? seneden bu yana pazar pay?n? art?rmaya devam ediyor. iOS’u y?llar önce geride b?rakarak mükemmel bir i?in alt?na imza...

 • iOS, farkı açmaya devam ediyor

  Geride b?rakt???m?z günlerde Mac cihazlar?n?n 30. y?l?n?n kutland???n? biliyoruz. Büyük ara?t?rma ?irketlerinden biri olan Global Web Index de Apple’? bu konuda bir ara?t?rmayla ödüllendirdi. Global...

 • Twitter, tasarımını yeniledi

  En çok kullan?lan sosyal a?lardan biri olan Twitter tasar?m?n? tekrar yeniledi. iOS ve Android platformlar? üzerinde yenilenmi? olan tasar?mla birlikte görüyoruz ki Twitter art?k bir...

 • ios 7 özellikleri

  Apple kullan?c?lar?n?n merakla bekledi?i ?OS 7 nin detaylar? ortaya ç?kmaya ba?lad?, uzun bir zaman kullan?c?lar?na yenilik sunmaya ios, buna bir son vermek istiyor. ?OS 7’de...

 • Onavo Count ile mobil internet kotanızı sorgulayın

  Telefon kullan?c?lar?n?n, daha do?rusu ak?ll? telefon kullan?c?lar?n?n art?k vazgeçemedi?i internet paketleri malesef ülkemizde fahi? fiyatlar ile telefon abonelerine sat?lmakta. Bu durumda ise kullan?c?n?n yapabildi?i tek...