src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/iPad-Maxi.jpg” alt=”iPad Maxi” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4405″ />

Geride b?rakt???m?z ay yeni tabletini ve yeni telefonlar?n? tan?tm?? olan Apple’dan halen bir bomba daha bekleniyor. Yeni iPhone’larla bekleneni yakalayamayan, di?er modeller gibi ma?azalarda s?ralar?n olu?mas?n? sa?layamayan Apple, iPad Air ile istedi?ini ba?arm??t?. Gelen bilgilere göre Apple, iPad Maxi ad?nda yeni bir tablet daha geli?tirdi ve bu tablet bu vakte kadar ki en büyük Apple tableti olacak.

?lk jenerasyon iPad’lerle birlikte Apple standart ölçülerde tablet üretmi? ve dünya genelinde milyonlarca kullan?c?ya ula?m??t?. Her ne kadar Apple’?n efsane patronu Steve Jobs’?n fikirlerine ayk?r? olmas?na kar??n daha küçük ebatlarda olan iPad mini sat??a ç?km?? ve tahminlerin aksine Apple küçük ekranl? tablet pazar?nda da iyi bir sat?? rakam? yakalam??t?.

Benzer ?ekilde Apple’?n tablet pazar?nda yeni bir segmente geçmek istedi?i ve bu kez çok daha büyük bir ekrana sahip tablet üzerinde çal??malar?n? yo?unla?t?rd??? iddia edildi. PadNews’ün haberine göre her kullan?c?n?n zevkine hitap etmek isteyen Apple, iPad’in daha geni? ekranl?s?n? arayanlar? da ihmal etmek istemiyor ve iPad Maxi ad?nda 11.4 ila 12.9 inç aras?ndaki ölçülerde en geni? tableti pazara sürmeyi planl?yor.

Apple’dan konuyla ilgili elbette bir aç?klama yok; ancak gelecek y?l bamba?ka bir iPad’le tan??ma ihtimalimiz de yok de?il.


0 Yorumlar