class=”alignnone size-medium wp-image-655″ title=”apple” src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/05/apple-300×225.jpg” alt=”” width=”300″ height=”225″ />

 

Her geçen gün iPhone 5 ile ilgili bir tak?m haberler ve dedikodular ortal?kta dola??p duruyor. Yorumlar yap?l?yor, incelemeler yap?l?yor. Yine böyle bir tart??mayla kar?? kar??yay?z. Ancak bu sefer kar??m?zda iPhone 5’in kendisi de?il, alan ad? tart??ma konusu.

Apple’?n, iPhone5.com ismini almak için gecikmeli davranmas? büyük bir skandala yol açt?. Zira Avusturyal? Del firmas? siteyi çoktan kendi ad?na kay?t ettirdi. Firma alan adlar?n? al?p kendi biçti?i de?er üzerinden sat?yor. Ya?anan bu olay?n üzerine Apple önce firmaya ihtar çekti. Ancak sonuç ç?kmay?nca yasal yollar? tercih eden Apple bu kez de Del’i telif haklar? koruyucu gruplara ?ikayet etti. Telif haklar? koruyucu yasal örgütler bu konuda Apple’?n hakk?n? savundu ve iPhone5.com adl? alan? Apple teslim etti.

Apple’?n bu alan? geri alabilmek için Del’e ne kadar teklif etti?i ise henüz bilinmiyor.

 


0 Yorumlar