iPhone 6 ile LG G3

Geride b?rakt???m?z haftalarda tan?t?lan iPhone 6 serisi, iPhone 5S’in elinde bulundurdu?u sat?? rekorunu k?rarak 24 saat içinde 4 milyon kez ön sipari? alm??t?. Piyasada iPhone 6’ya rakip olabilecek en iyi telefon olarak LG G3 kar??m?za ç?karken iki telefon aras?nda büyük farklar oldu?unu belirtelim, ba? ba?a olsalar da. Boyut olarak neredeyse ayn? olan telefonlardan iPhone’un daha ince oldu?unu belirtelim, ayr?ca daha hafif. Bu iki telefon aras?ndaki seçiminizi en fazla etkileyecek konu büyük ihtimal i?letim sistemi olacak.

Kasa
iPhone 6’n?n kasas?na bakt???m?zda 6.9 mm inceli?iyle, LG G3’ün 8.9 mm olan kasas?ndan çok daha ince. Ekran çerçevesinin inceli?ine bakt???m?zda, iki cihazda k?smen benzer ?ekildeki incelikte ekran çerçeveleri kullan?yorlar.

iPhone 6 metal ve küçük boyutlarda olmas?na kar??n 129 gr a??rl??? ile 149 gr a??rl??a sahip LG G3’den çok daha hafif bir cihaz olarak, rahat bir kullan?m sunaca??n? gösteriyor. Ancak LG G3’ün a??rl???nda 3000 mAh boyuttaki bataryan?n da etkin oldu?unu belirtmekte fayda var.

Renklerde ise LG G3, Siyah, Beyaz, Alt?n, Violet ve K?rm?z? renkler ile Siyah, Beyaz ve Alt?n renkleri sunan iPhone 6’dan daha fazla seçenek sunuyor.


Ekran

LG G3, 5.5 inç boyuttaki Quad HD(1440p) ekran? ile 750p çözünürlüklü 4.7 inç ekran kullanan iPhone 6’dan daha ba?ar?l? ve son derece yüksek çözünürlüklü bir ekran sunuyor.

Ancak LG G3’de yer alan Quad HD ekran daha fazla pil tüketmesi nedeniyle olumsuz bir etkiye de sahip.

534 ppi piksel yo?unlu?una sahip LG G3’ün, 326 ppi piksel yo?unlu?una sahip olan iPhone 6’dan daha ba?ar?l? oldu?unu görebiliyoruz.

(Not: Piksel yo?unlu?u inç ba??na dü?en piksel say?s?n? ifade etmektedir. Örne?in LG G3’de her inç ba??na 534 piksel dü?mektedir.)

Ekran yap?s?nda her iki cihaz, IPS LCD ekran türünü kullan?yor. Ancak LG G3’de yer alan True HD IPS+ LCD ekran?n, iPhone 6’daki arkadan ayd?nlatmal? LED IPS LCD ekrandan daha iyi oldu?u söylenebilir.

Haf?za

Ram’a bakt???m?zda LG G3, 3 GB ve 2 GB Ram seçenekleriyle fazlas?yla öne ç?k?yor. iPhone 6 ise 1 GB Ram kullan?yor.

(Not: Burada unutmamak gerekiyor ki iOS, Android’den daha az Ram kullan?yor. Bu nedenle Ram’? tam olarak k?yaslayabilmek için, her iki cihazda ayn? anda, ayn? uygulamalar? çal??t?r?p performans testi yapmak gerekir.)

LG G3’de 16 ve 32 GB dâhili haf?za seçenekleri ve yan?nda 128 GB’a kadar harici Micro SD kart deste?i bulunuyor. iPhone 6’da ise 16, 64 ve 128 GB dâhili haf?za seçenekleri bulunurken, harici haf?za deste?ine yer verilmemi?.


Kamera

13 MP çözünürlük ve 4K video kaydedebilme deste?iyle LG G3 dikkat çekiyor. Ön kamerada da ayn? ?ekilde Full HD video çekebilen 2.2 MP ile LG G3 öne ç?k?yor.

iPhone 6 ise 8 MP kameras? ile biraz geride kal?yor. Ancak iPhone 6’daki 1.5 mikron piksel oran?na sahip kameran?n da kötü oldu?u söylenemez. Full HD video çekebilme özelli?i de son derece ba?ar?l?.

iPhone 6’n?n ön kameras?na bakt???m?zda HD Video deste?i ve FaceTime destekli 1.2 MP kamera LG G3’ün gerisinde kal?yor.

Panaroma, HDR, Otomatik Odaklanma gibi özellikler ise iki cihazda da bulunuyor. Ancak iPhone 6 HDR destekli Panaroma çekimi özelli?i ile öne ç?k?yor. Ayr?ca her iki cihazda Çift LED Fla? kullan?l?yor.

??lemci

??lemcide LG G3’de yer alan, 2.5 Ghz h?z?ndaki 4 çekirdekli Snapdragon 801AC, iPhone 6’daki 1.4 Ghz h?z?ndaki çift çekirdekli Apple A8 i?lemciden çok farkl? yap?da.

Frekans ve çekirdek say?s? bak?m?ndan bakarsan?z Snapdragon 801AC daha önde gibi gözüküyor. Tabi burada farkl? mimarilerin, çekirdek ve frekans ile kar??la?t?r?lmamas? gere?i ortaya ç?k?yor.

Apple A8 i?lemcisi, çekirdek ba??na Snapdragon 801AC’den ve Snapdragon 805’den daha iyi bir performans sunuyor. Uzun y?llard?r kullan?lan Krait mimarisi ARM Cortex A15 tabanl? olmas?yla dikkat çekiyor. Apple’?n A8 i?lemcisi ise ARM’?n yeni nesil 64 bit mimarisinin geli?tirilmi? bir sürümü. Ayr?ca kullan?lan grafik i?lemcilerde de Apple’?n aray? açt???n? söyleyebiliriz.

K?saca ikisi birbirine fark atar diyemeyiz ama hem uyumlu yaz?l?m?yla, hem de yeni nesil güçlü mimarisiyle Apple’?n A7 ve A8 i?lemcileri hala oldukça güçlü. Zaten iPhone 5S’in bile hala oyunlarda çok güçlü olmas?n? buna borçlu.

Genel olarak iPhone 6, tasar?m? ve kullan?m? aç?s?ndan LG G3’den daha ba?ar?l? özellikler sunuyor. LG G3 ise ba?ar?l? haf?za, kamera, genel donan?m gücü ve batarya ile iPhone 6’dan daha ba?ar?l? özellikler sunuyor. Sonuca bakt???m?zdaysa, LG G3’ün daha ba?ar?l? özellikler sundu?unu görebiliyoruz.

Tabi buradaki seçimi esas belirleyen cümle ise Android mi iOS mi? Sizin için iOS önemliyse, tabiki de iPhone 6 diyoruz.


0 Yorumlar