• 2015’te 3 yeni iPhone birden gelecek

  Yeni senenin ilk aylar?n?n geride kalmas?n?n ard?ndan yeni nesil iPhone’lar için ciddi iddialar ortaya at?lmaya ba?land?. Geride b?rakt???m?z sene tan?t?lan iPhone 6’lardan sonra ?imdi de...

 • iPhone 6 ile LG G3 Karşılaştırması

  Geride b?rakt???m?z haftalarda tan?t?lan iPhone 6 serisi, iPhone 5S’in elinde bulundurdu?u sat?? rekorunu k?rarak 24 saat içinde 4 milyon kez ön sipari? alm??t?. Piyasada iPhone...

 • iPhone 6 ile iPhone 6 Plus arasındaki farklar

  Geride b?rakt???m?z gün milyonlar ekrana kilitlendi ve Apple’?n yeni etkinli?i izlendi. Yeni yap?lan etkinlikte iPhone 6 serisi ve iWatch tan?t?l?rken en çok akla tak?lan konulardan...

 • iPhone 6 ön siparişi açıldı

  Sonbahar aylar?nda tan?t?lacak olan iPhone 6 için daha fazla bekleyemez bir hal ald? dünya. Dünyan?n her yerindeki iPhone hayranlar? yeni nesille birlikte mükemmel yenilikler almas?na...

 • iPhone 6 için beklentiler yüksek

  Bu y?l?n son dönemine do?ru sat??a sunulmas?n? bekledi?imiz iPhone 6 için her geçen gün yeni bilgiler ve iddialar gelmeye devam ediyor. Bu iddialar?n ço?unun as?ls?z...

 • iPhone 6 konsept tasarım

  Bu vakte kadar ç?kard??? tüm ürünlerin hem teknik özellikleri hem de tasar?m? bak?m?ndan büyük övgüler toplayan Apple, iphone 5 ile bu serisine kötü bir son...