src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/iphone_gozluk_sarj.jpg” alt=”iphone_gozluk_sarj” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4520″ />

Apple için geli?tirilmekte olan yan sanayi ürünleri aras?na bir yenisi daha eklendi ve art?k ?arj sorunu tamamen ortadan kalkacak gibi; özellikle yaz günlerinde. Yan?nda telefonun ?arj?n? ta??mak istemeyenler için yepyeni bir gözlük geli?tirildi. Gözlü?ün kenarlar?nda bulunan güne? panelleri gündüz enerjiyi depolarken ç?kard???n?zda ise sizlere ucunda bulunan kablo giri?iyle birlikte telefonunuzu ?arj etme ?ans? sunuyor.

Tasar?mc? Sayalee Kaluskar’?n geli?tirdi?i özel güne? gözlü?ü, üzerinde yer alan güne? panelleri sayesinde ?arj oluyor, ak?amlar? ise ?arj? tükenen iPhone’a güç veriyor.

Uzaktan s?radan bir güne? gözlü?üne benzese de çerçevesinde yer alan güne? panelleri sayesinde ?arj olabilen gözlük, geceleri ?arj sorunu ya?ayan iPhone kullan?c?lar?na da merhem oluyor ve telefonu ?arj edebiliyor. Bunun için ise gözlü?ün çerçevesinde yer alan kablo ucunu iPhone’a yerle?tiriyorsunuz. Bu i?lemden sonra otomatik olarak cihaz ?arj oluyor.

Ray-Bans ismini ta??yan bu özel gözlükler henüz ticarile?mi? de?il. Sat??a sunuldu?unda eBay ve Amazon üzerinde de yer almas?n? bekliyoruz, yani Türkiye’den de sat?n alabilece?iz.


0 Yorumlar