src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/apple.jpg” alt=”apple” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4517″ />

Dünyan?n en de?erli markas? olan Apple geçenlerde sat??a sundu?u ba?ar?l? modellerin ard?ndan ba??n? belaya sokmu? durumda. Neredeyse her ürünü kusursuz olan ve çok be?enilen Apple, iPad Mini ve iPad Air’da da ayn? ilgiyi gördü. O kadar fazla sat?? yap?l?yor ki üretime yeti?emiyor ?u anda Apple ve ilginin y?lba?? hediye furyas?yla birlikte daha da katlanaca?? tahminler aras?nda.

Apple’?n k?sa süre önce tan?tt??? yeni 10.1 inç tableti iPad Air büyük be?eni toplam??t?. Ancak bu hafta sat??a sundu?u retina ekranl? iPad mini, beklenen çok daha büyük ilgi görünce, bütün denklemleri de?i?tirdi. Ara?t?rma ?irketi KGI’n?n analizlerine göre iPad mini’ye gelen yüksek talep, y?lba?? al??veri? furyas?ndan sonra da devam edecek. Öyle ki, bu talep Apple’?n yeni büyük tableti iPad Air’in sat??lar?n?n dü?mesine neden olacak. K?sacas?, Apple o kadar ba?ar?l? bir iPad mini tasarlam?? ki, bu ba?ar?s?yla kendini yemeye ba?layarak iPad Air’?n ba?ar?s?zl???na neden olacak.

Analistler, 2014’ün ba??nda 4,5 milyon iPad mini’nin sat?laca??n? dü?ünüyor. 2013’ün son haftalar?nda ise y?lba?? hediye ya?murunun etkisiyle 2,3 milyon adet daha sat?? bekleniyor.

Y?lba?? furyas? bittikten sonra Apple tabletlerinin sat???n?n dü?mesi bekleniyor. 2014’ün ilk çeyre?inde sadece 13.3 milyon adet tablet sat?lmas? bekleniyor. Ancak bunun sadece 6.6 milyonunun iPad Air olaca?? tahmin ediliyor. Bu da iPad mini’nin sat??lar?n?n giderek artaca??n?n i?areti.

Retina ekranl? iPad mini’nin giderek artan bu sat?? ba?ar?s?n?n tablet pazar?ndaki yap?y? da kökünden de?i?tirece?i tahmin ediliyor. Daha fazla uygulaman?n mini tabletlere göre haz?rlanaca??, minik tabletlerin daha fazla moda olaca?? ve rakiplerin de mini tabletlere daha fazla önem verece?i öngörülüyor.

Hatta, bu kadar çok iPad mini sat?ld?ktan sonra art?k iyice “eskimi?” kabul edilecek olan iPad 2’nin de resmen gömülmesi bekleniyor. Tüm bunlar?n sorumlusuysa boyutlar? minik oldu?u için küçük görülen iPad mini.


0 Yorumlar