Halka arz? söz konusu olan Facebook, 28-35 dolar aras?nda de?i?en hisse seneti fiyatlar?nda önemli bir güncellemeye gitti.

Facebook’un halka arz? öncesinde 28-35 dolar aras?nda de?i?en hisse seneti fiyatlar? belirlenirken ?irketin 100 milyon dolar? geçip geçemeyece?i konu?uluyordu.

Facebook formlar?nda s?zan bilgilere göre Facebook’un hisseleri için seçti?i yine fiyat 34 ile 38 dolar aras?nda. Ayr?ca ?irketin sat??a ç?karaca?? hisselerinin de 50 milyon artt?r?ld??? ifade edildi.


0 Yorumlar