class=”alignnone size-medium wp-image-612″ title=”pentametron twitter” src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/05/article-2144931-131BA44E000005DC-517_468x375-300×240.jpg” alt=”” width=”300″ height=”240″ />

 

Twitter’da gönderdi?iniz tweet’lerden bir ?iir olu?turmak mümkün. Bunu da üstelik bir robot yapacak.

Ranji?t Bhatnagar, uyakl? tweet’ler at?ma fikrinden yola ç?karak, adl? botu olu?turdu. Bu bot, gönderilen tweet’leri toplay?p elden geçirerek 14 m?sra halinde ?iirler olu?turuyor. Bu dizeleri de Pentametron.com adresinde yay?nl?yor.

Konuyla ilgili konu?an Bhatnagar, “Pentametron öncelikle emoticon ve ASCII karakterlerden yap?lm?? resimlerden ar?nm?? bir tweeti al?yor sonras?nda ise özel bir sözlük arac?l???yla kelimelerin okunu?una bakarak bunlar? en kafiyeli olacak ?ekilde kar??la?t?r?yor. E?er tweet uzunluk ve kafiye olarak uyumluysa Pentametron bu tweet’i retweet ederek ?iirine ekliyor” dedi.

 

 


0 Yorumlar