src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/09/LG-Gallery-OLED-TV.jpg” alt=”LG Gallery OLED TV” width=”580″ height=”395″ class=”alignnone size-full wp-image-3943″ />

Önümüzdeki saatlerde düzenlenecek olan dünyan?n en büyük fuar organizasyonlar?ndan biri olarak gösterilen IFA 2013 büyük cihazlar?n tan?t?m?na ev sahipli?i yapacak; her zamanki gibi. Bir haftad?r birçok ürün fuarda tan?t?lmak üzere aç?kland?, bu ürünleri aç?klayan markalar aras?nda Uzak Do?ulu geli?tirici LG de yer al?yor. LG’nin son tan?t?m?n? gerçekle?tirdi?i ürün ise LG Gallery OLED TV oldu. 55 inçlik ekran? ve mükemmel özellikleriyle hem estetik tasar?m hem de mükemmel bir görüntü kalitesini izleyicilere sunacak olan LG Gallery OLED TV IFA 2013’te tüm özellik ve detaylar?yla birlikte tüm dünyaya tan?t?lacak.

Sade tasar?m?yla di?er geli?mi? televizyon yap?lar?ndan ayr?lmakta olan LG Gallery OLED TV ince çerçeveleri sayesinde ??k bir görünüme sahipken 2.2 kanal ses sistemini içine gömmü?, yani hoparlör alan? d??ar?dan görülmüyor. LG bu ürününün yan? s?ra ayn? boyutta e?imli ekrana sahip olan bir ba?ka OLED TV’yi daha sat??a sunacak. LG Gallery OLED TV’nin üzerinde durma nedenimiz ise “Gallery” özelli?i. Bu özellik sayesinde ünlü ressamlar?n ünlü resimleri yüksek kalitede olarak izleyicilerle bulu?turulacak. Ayr?ca ismiyle ilgili ba?ka bir detay daha var; televizyonun tasar?m?, d?? çerçevesi t?pk? bir tabloyu and?r?yor. LG Gallery OLED TV fiyat? için henüz bir bilgi gelmi? de?il.


0 Yorumlar