src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/sahte_ekstre.jpg” alt=”” title=”sahte_ekstre” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2008″ />

Doland?r?c?lar tekrar i? ba??na geçtiler. ?lk ba?larda telefon faturas? olarak mail üzerinden sizlere sahte fatura yollay?p paralar?n?z? ellerine geçiren dolanc?lar ?imdi ayn? yöntemi kredi kart? üzerinden yap?yor. Mail adresinize gelen kredi kart? ekstrelerinizi iyice kontrol etmeniz gerekmektedir. Ayr?ca online ödemelere de dikkat.

Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan ESET Türkiye Genel Müdür Yard?mc?s? Alev Akkoyunlu, art?k yabanc? hackerlar?n bile Türkiye’deki kullan?c?lara Türkçe içerikli mesajlar gönderdiklerini dile getirdi. Sizin bu sahte ekstre olay?ndan etki görmemeniz için online ödemelerinizi dikkatli ?ekilde yapman?z, ekran klavyesi kullanman?z ve mail ile birlikte gelen .exe uzant?l? dosyalar? açmaman?z yeterli olacakt?r.


0 Yorumlar