src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/mozilla_junior.jpg” alt=”” title=”mozilla_junior” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2011″ />

Mozilla bizlere 2012 içerisindeki Haziran ay?nda iPad için yeni bir taray?c? geli?tirmekte oldu?u haberini vermi?ti. O tarihte program ad?na baz? bilgileri de bizlere sunan Mozilla hala program? yay?mlam?? de?il, oysa 6 ay içinde bizlerle bulu?turacaklar?n? söylemi?ti. Ama gelen bilgiler Mozilla Junior’?n 2013’ün ilerleyen aylar?nda iPadlerimizde olaca?? yönünde.

Polonya’da bulunan ve Lehçe yay?m yapan bir siteye göre Mozilla Junior birkaç ay içerisinde bizlerle bulu?acak. Taray?c? hakk?nda ?u anda pek fazla bir bilgi bulunmuyor. En bilindik ve i?e yarar gibi gözüken özelli?i ise Mozilla Junior adl? taray?c?m?z?n Mozilla Firefox ile e?lendirilebilmesi. Bir daha hat?rlatal?m ki Mozilla Junior’?n ne zaman ç?kaca?? kesin olarak belli de?il. Mozilla Junior indir seçene?ini dosya yay?mland???nda sitemizde bulabileceksiniz.


0 Yorumlar