• Spam mail engelleme

  Spam mailler art?k bir internet kullan?c?s?n? tuza?a dü?ürmek için en çok kullan?lan yol olarak gözüküyor. Maillerimize bakt???m?zda yüzlerce, hatta binlerce reklam içerikli spam mail görebiliyoruz....

 • Mail ile sahte ekstre

  Doland?r?c?lar tekrar i? ba??na geçtiler. ?lk ba?larda telefon faturas? olarak mail üzerinden sizlere sahte fatura yollay?p paralar?n?z? ellerine geçiren dolanc?lar ?imdi ayn? yöntemi kredi kart?...

 • Google Drive ve Gmail nedir

  Gmail yeni bir özellik daha kazand?. Google taraf?ndan bu aralar kendisine çok fazla önem verilen uygulama her geçen gün geli?irken en son gelen özellikte Google...

 • Google Uzantılı Mail

  Google, Google+ kullanan üyelerine bir ayr?cal?k tan?y?p google.com uzant?l? hesap verecek. Adresiniz ise ?u ?ekilde olacak “google.com/teknoindex” Bu uygulamay? facebook’tan çok iyi biliyoruz zaten ama...