office

Yeni versiyonu çok büyük ihtimal ücretsiz bir ?ekilde piyasaya sürülecek olan Microsoft Office’in ?u anki versiyonunu ele al?rsak fazlas?yla pahal? oldu?unu söyleyebiliriz. Lisansl?dan çok korsan yaz?l?m ?eklinde kullan?lmakta olan Microsoft Office herkesin cüzdan?n? zor duruma dü?ürüyor. Korsan yaz?l?m kullanmak yerine alternatif uygulamalar da kullanabilirsiniz neredeyse Microsoft Office ile ayn? i?levleri gören. Bunlardan bir tanesi de Microsoft Office Online.

Microsoft Office Online
Bilinen Office uygulamalar?n? online olarak kullanmay? sa?layan Online Office, bilgisayar da tan?d???m?z Microsoft yaz?l?m? ile ayn? arayüzü kullanmas? nedeniyle en iyi alternatif olma özelli?ini gösteriyor.

Microsoft Office Online Özellikleri

– OneDrive ile birlikte ücretsiz 15 GB depolama sunuyor
– Normal Office yaz?l?m? ile benzer görünüm
– Kolay kullan?m
– Ta??nabilir mobil uygulamalar
– Belgeleri payla?abilme

Uyumluluk

Online Office Microsoft taraf?ndan geli?tirildi?i için uyumluluk ile ilgili bir sorun olma ihtimali çok dü?ük.

Microsoft Office Online’a nas?l ula?abilirim?

Microsoft Office Online hizmetini kullanabilmek için office.live.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Aç?lan sayfada kullanmak istedi?iniz uygulaman?n üzerine t?klayarak kullanmaya ba?layabilirsiniz.


0 Yorumlar