• Microsoft’tan Surface açıklaması

    Dünyan?n en dev yaz?l?m ve teknoloji firmalar?ndan biri olan Microsoft’tan samimi bir aç?klama geldi. Yakla??k bir senedir Microsoft Surface tablet sat??? gerçekle?tirmekte olan firma bu...

  • Microsoft Surface fiyat

    Microsoft Surface’in fiyatlar? sonunda aç?kland?. Geçti?imiz günlerde lansman?n?n yap?laca?? günü aç?klayan Microsoft bizleri o güne kadar bekletmeyip bu iyili?i yapmay? ho? gördü. 26 Ekim’de sat?m?na...

  • Microsoft Surface çıkış tarihi

    Microsoft Surface’in ç?k?? tarihi belli oldu. Microsoft taraf?ndan yap?lan aç?klamaya göre 26 Ekim ak?am?ndan itibaren Microsoft Surface sipari?i verilebilecek. Bu konuda en endi?eli firma ise...