• Xbox One bu sefer PS4’ü geride bıraktı

  Neredeyse ayn? anda ç?k??lar?n? gerçekle?tiren ama ilk dönemde PS4’e oranla 100 dolar daha fazla bir etikete sahip olman?n yan? s?ra çözünürlük kalitesindeki dü?ü?le de geride...

 • Yeni konsollar ne kadar sattı

  Geride b?rakt???m?z sene ç?k???n? gerçekle?tiren yeni nesil konsollar olumsuzdan çok olumlu yorum alarak ne kadar nokta at??? yaparak ç?k?? yapt?klar?n? gösterdiler. Ülkemizde PlayStation Xbox’a oranla...

 • Xbox One fiyatında indirim!

  Geride b?rakt???m?z sene sat??a sunulan yeni nesil konsollar?n sat??lar? halen tüm h?z?yla devam etmekte. Sat??larda önde oldu?u belirgin olan PlayStation 4, Xbox One önünde bir...

 • Xbox One satışları artıyor!

  Geride b?rakt???m?z sene tan?t?lan ve ilk sene içerisinde PlayStation 4’ün gölgesinde kalmaya maruz olan Xbox One, aradan zaman geçtikçe sat??lar?nda h?zlanmaya devam ediyor. Microsoft’un kan...

 • 3D Bluray, Xbox One’a geliyor

  Microsoft’un son nesil konsolu Xbox One’a A?ustos güncellemesi geldi. Yeni güncellemeyle birlikte konsolun yay?mlanmas?yla birlikte gelmesi beklenen özelliklerin bir k?sm? ?imdi eklendi ve bu özelliklerin...

 • Xbox One, Türkçe geliyor

  Geride b?rakt???m?z günlerde Amerika’da düzenlenen E3 Fuar?’nda önemli aç?klamalarda bulunan Microsoft, Xbox One Türkiye ç?k?? tarihini de aç?klad?. Gelen bilgilere göre yeni nesil oyun konsolu...

 • Kinect’siz Xbox One Ön Siparişte

  Geride b?rakt???m?z senenin son aylar?nda sat??a sunulan yeni nesil konsollar seneler sonra Microsoft ve Sony aras?ndaki sava?? k?zd?rm??t?. PlayStation 4 ve Xbox One ?u anda...

 • Xbox One’a el konsolu mu geliyor

  Geride b?rakt???m?z senenin sonunda yeni oyun konsolunu sat??a sunan Microsoft, fiyat?n?n pahal? olmas?na ra?men konsoldan olumlu yorumlar almay? ba?ar?p çok da iyi sat?? de?erleri elde...

 • Yeni nesil konsollar ne kadar sattı?

  Yeni nesil konsollar 2014’e girmeden önce sat??a sunulmu?tu. ?ki konsol da çok iyi sat?? de?erleriyle birlikte piyasaya giri? yapt?ktan sonra stoklara yeti?emez hale kadar geldiler,...

 • Xbox One için EA’den itiraflar

  Geride b?rakt???m?z senenin son aylar?nda sat??a sunulmu? olan yeni nesil konsollar, Xbox One ve PlayStation 4 uzun bir süredir tüm oyuncu kitlesi taraf?ndan bekleniyordu. ?ki...