Bili?im devi Motorola’n?n k?sa bir zaman önce üretimini tamamlad??? XOOM modeli, Türk Telekom ile Türkiye s?n?rlar?na giriyor.

Geçti?imiz ocak ay? içerisinde yap?lan CES 2011 fuar?nda tan?t?m? yap?lan Motorola XOOM, Türk Telekom i?birli?i ile Türkiye’ye geldi. Android Honeycomb mobil i?letim sistemli tablet, yap?lan uzun soluklu çal??man?n ard?ndan kendini Türkiye’de buldu. Bunun yan?nda haber, Türk Telekom taraf?ndan yap?lan lansman toplant?s?nda aç?kland? ve Türk Telekom Motorola XOOM tablet sat??lar?na resmen ba?land???n? duyurdu.


0 Yorumlar