src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/02/akilli-tel.jpg” alt=”” title=”akilli-tel” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-32″ />
Teknoloji dünyas?ndaki tercihlerin bilgisayardan, tablet ve ak?ll? telefona kaymas?yla, ilk kurban, bellek çipi üreticilerinin devlerinden, Elpida Inc. oldu. Bilgisayarlar için bellek çipi üreten Japonya’n?n en büyük ?irketlerinden Elpida Memory Inc., yar? iletken fiyatlar?ndaki dü?ü? ve yeni finansman s?k?nt?s? gerekçeleriyle iflas ba?vurusunda bulunmas?yla, teknoloji dünyas?nda bilgisayarlardan, tablet bilgisayarlara ve ak?ll? telefonlara kayan küresel ak?m da ilk kurban?n? ilan etmi? oldu.


0 Yorumlar