src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/msi_alienware.jpg” alt=”” title=”msi_alienware” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1858″ />

Bir husus üzerinden geçti?imiz yaz?lar?m?z?n hepsinde üzerinde durdu?umuz konu vard?; art?k bilgisayarlar tarihe gömülüyor. Bu olay özellikle oyun sektöründe gerçekle?iyor. Oyun konsollar? o kadar geli?ti ki art?k odan?n içerisinde fazla yer kaplayan bilgisayar kasalar?na gerek yok; ama laptoplar için hala bir umut var.

E?er s?k? bir bilgisayar oyuncusu iseniz konsollara veya mobil telefonlara geçmemi?sinizdir; belki de benim gibi yeni bir laptop alm??s?n?zd?r. Ama bence biraz daha bekleyin çünkü sadece oyun tutkunlar? için yeni bir laptop önümüzdeki aylarda Türkiye’de sat?lacak. MSI Alienware bizleri Amerika’dan do?ru selaml?yor. ?u ana kadar sadece oyun için bilgisayar üreten firman?n yeni laptop? oldukça ilgi çekecek gibi gözüküyor. Özellikle Rome Totoal War ile büyüyen oyun piyasas?, sistem gereksinimlerini de uç seviyeye ta??m?? ve birçok bilgisayar yetersiz kalm??t?, MSI ise hala zirvede.

Bizlere gelen haberlere göre MSI Alienware’de alt? çekirdekli bir ekran kart? bulunacak. Bunun yan?nda modelin 6GB Ram, En az i7 i?lemci ve HDD ile gelmesi bekleniyor. Sistemin SSD de?il de HDD olmas? en kötü yan? diyebiliriz. Ama s?k? bir oyuncuysan?z henüz pek fazla alan deste?i sa?lamayan SSD’lerin i?inize yaramayaca??n? da söyleyebiliriz.


0 Yorumlar