src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/nintendo-300×225.jpg” alt=”logo de nintendo” width=”300″ height=”225″ class=”alignnone size-medium wp-image-3212″ />

Microsoft ve Sony taraf?ndan yeni nesil konsollar sonbahar aylar?nda sat??a sunulacak. Mart ay?nda tan?t?lan Sony PlayStation 4 ve geçti?imiz haftalarda bizlere sunulan Microsoft Xbox One’?n ard?ndan bir di?er oyun konsolu geli?tiricisi Nintendo da bo? durmayacak. Nintendo’nun resmi sitesinden yap?lan aç?klamaya göre Japon firma ?u an yeni bir oyun konsolu üzerinde çal??malar?na ba?lam?? durumda. 2.550 mAh’l?k bir güce sahip olan oyun konsolundan çok fazla ?ey bekleniyor çünkü Japon üreticinin bundan önce üretti?i oyun konsollar? her zaman bu sektörde ilklere imza atm??t?.

?lk olarak aç?klanan bilgilere göre oyun konsolunun oyun kolu 8 saatlik bir kullan?m sunacak, böylelikle kablo kullan?m?ndan neredeyse tamamen kurtulmu? olaca??z. Yeni oyun konsolunun yan? s?ra yeni Wii U da yak?nda sat??a sunulacak. Yine siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sat?lacak olan yeni Nintendo Wii U 32 GB’l?k dahili haf?zaya sahip olacak ve 3D görüntü sa?layabilecek. Nintendo Haziran ay? içinde kendi oyun konsollar?n?n ve kollar?n?n daha h?zl? ?arj edilmesi için yeni bir ürünü daha 41 dolardan sat??a sunacka.


0 Yorumlar