src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/ps4_drm-300×168.jpg” alt=”ps4_drm” width=”300″ height=”168″ class=”alignnone size-medium wp-image-3209″ />

PlayStation 4’ü çok bekliyorsunuz ve ayn? zamanda Xbox One kar??t? bir oyunsever misiniz? Maalesef sizlere kötü bir haberimiz var, daha do?rusu Sony’nin kötü bir haberi var. Son zamanlarda ortalarda dola?an haberlere göre PS4’lerde DRM sistemi yer alacak. Bu sistem oyun konsolunun daha fazla sat?lmas? ve ticaret pay?n? art?rmas?na yönelik bir i?leve yararken ?imdiden tüm PS severleri ayakland?rmay? ba?ard?. Bu duruma a??r? tepki gösteren oyun bekleyenleri Twitter üzerinden bir ak?m ba?latt? ve #NoDRMPS4 hashtagiyle birlikte PS4’le gelecek olan DRM sistemine kar?? olduklar?n? gösterdiler.

Bu konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan Sony PlayStation Donan?m Pazarlama Ba?kan? John Koller, takipçilerinin bu tepkisini bir yandan hakl? bulduklar?n? ama ?irketin de ç?karlar?n? göz önünde tutmalar? gerektiklerini dile getirirken ürünlerine bu denli büyük bir tepki gösterilmesinin ne kadar büyük takipçilerinin oldu?unu gösterdi?ini sözlerine ekledi. Bu durum en çok Microsoft’un yeni sunaca?? oyun konsolu Xbox One’a yarayacak, ama onlar?n da bir eksi yan?n?n oldu?unu, ikinci el oyunlar için de para alacaklar?n? belirtelim.


0 Yorumlar