• Avea 2013 istatistikleri

  2013 senesini geride b?rakal? bir buçuk ay gibi bir zaman oldu ve ço?u firma geride b?rakt???m?z senenin mali istatistiklerini medya ile payla?t?. Son olarak bu...

 • Samsung kaç tablet sattı?

  Android ablet piyasas?n?n ba?lang?c?n? yapan Samsung, liderli?ini de halen devam ettiriyor. Samsung’un yan? s?ra yine birçok Asus, Acer ve LG gibi markalar da tablet sat???...

 • 22 Ekim Apple Etkinliği

  Uzun süredir bekledi?imiz ve Ekim ay?n?n sonunda art?k gerçekle?ece?ine kesin bir gözle bakt???m?z yeni Apple etkinli?i için resmi aç?klama da yap?ld?. Her senenin bu döneminde...

 • Telefon istatistikleri 2013

  Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu’nun son yay?mlad??? istatistiklere göre telefonla konu?ma oranlar?m?zda büyük dü?ü?ler ya?and?. A?a??daki görselde daha net görebilece?iniz biçimde asl?nda uzun süredir beklenen...

 • Twitter Türkiye istatistikleri 2013

  Geçti?imiz gün Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen Twitter Türkiye Günü’nde Twitter’?n ülkemiz ad?na besledi?i tüm istatistikler kamuoyu ile payla??ld?. Twitter’?n Türkiye’deki ortaklar?ndan biri olan Genart Medya’n?n moderatörlü?ünde...

 • Assange’den WikiLeaks açıklaması

  Dünyay? kas?p kavuran belgeleri internet sitesinden yay?mlayarak birçok ülkeyi birbirine dü?üren Assange, geçti?imiz gün aç?klama yapt?. Wikileaks üzerinden aylard?r hiçbir ?ey yay?mlamayan Assange, yak?n bir...

 • Siber Güvenlik Eğitim Programı 2013

  Dünyan?n en iyi hackerlar? önümüzdeki sene ?stanbul’da bir konferans düzenleyecek. Bu konferans kapsam?nda Türk gençlerine hackerl?k dersleri verilecek. Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan UBM Türkiye Genel...