• Avea 2013 istatistikleri

  2013 senesini geride b?rakal? bir buçuk ay gibi bir zaman oldu ve ço?u firma geride b?rakt???m?z senenin mali istatistiklerini medya ile payla?t?. Son olarak bu...

 • Samsung kaç tablet sattı?

  Android ablet piyasas?n?n ba?lang?c?n? yapan Samsung, liderli?ini de halen devam ettiriyor. Samsung’un yan? s?ra yine birçok Asus, Acer ve LG gibi markalar da tablet sat???...

 • 22 Ekim Apple Etkinliği

  Uzun süredir bekledi?imiz ve Ekim ay?n?n sonunda art?k gerçekle?ece?ine kesin bir gözle bakt???m?z yeni Apple etkinli?i için resmi aç?klama da yap?ld?. Her senenin bu döneminde...

 • Telefon istatistikleri 2013

  Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu’nun son yay?mlad??? istatistiklere göre telefonla konu?ma oranlar?m?zda büyük dü?ü?ler ya?and?. A?a??daki görselde daha net görebilece?iniz biçimde asl?nda uzun süredir beklenen...

 • Twitter Türkiye istatistikleri 2013

  Geçti?imiz gün Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen Twitter Türkiye Günü’nde Twitter’?n ülkemiz ad?na besledi?i tüm istatistikler kamuoyu ile payla??ld?. Twitter’?n Türkiye’deki ortaklar?ndan biri olan Genart Medya’n?n moderatörlü?ünde...

 • Alan adı sayısı 252 milyona ulaştı

  ?nternet dünyas? gün gelmiyor ki bir geli?me göstermesin. Günlük olarak girdi?imiz belki en fazla 20 site bulunuyordur, ama bu sitelerin say?s?n?n 252 milyona ula?t???n? biliyor...

 • Assange’den WikiLeaks açıklaması

  Dünyay? kas?p kavuran belgeleri internet sitesinden yay?mlayarak birçok ülkeyi birbirine dü?üren Assange, geçti?imiz gün aç?klama yapt?. Wikileaks üzerinden aylard?r hiçbir ?ey yay?mlamayan Assange, yak?n bir...

 • Siber Güvenlik Eğitim Programı 2013

  Dünyan?n en iyi hackerlar? önümüzdeki sene ?stanbul’da bir konferans düzenleyecek. Bu konferans kapsam?nda Türk gençlerine hackerl?k dersleri verilecek. Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan UBM Türkiye Genel...