src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2015/04/nokia_alcatel.jpg” alt=”nokia_alcatel” width=”580″ height=”330″ class=”alignnone size-full wp-image-6530″ />

Geçti?imiz günlerde internette dönen bir iddiada Nokia’n?n Frans?z firma Alcatel-Lucent’i sat?n alaca?? belirtiliyordu. Bu iddiaya zaten herkes olur gözüyle bakarken aç?kças? bu kadar h?zl? ?ekilde olumlu sonuçlanmas?n? beklemiyorduk. Nokia, Alcatel’i bünyesine katt???n? resmi bir aç?klamayla kamuoyuyla payla?t?. Sat?n alman?n detaylar?, ücreti ve birimleri de aç?klan?rken art?k Nokia’n?n sa?lam bir sistem ve telefonlarla telefon sektörüne geri dönü? yapmas?na kesin bir gözle bak?l?yor.

Nokia, Alcatel-Lucent’i sat?n almak için tam 15.6 milyar avroyu gözden ç?kartmak zorunda kald?. Alcatel-Lucent için “Cihazlar ve Servisler” biriminin sat???ndan elde edilen gelirin tam 2 kat daha fazlas?n? ödeyen Nokia, ileriye dönük büyük bir hamle yapt?. Bu sat?n alma i?leminden sonra Nokia’n?n üst düzey bir Android cihaz üretmesi bekleniyor. Bakal?m Nokia eski günlerine geri dönebilecek mi?


0 Yorumlar