• Vertu resmen satılıyor

    Nokia geçen y?l?n son çeyre?inde ?irkete parasal destek sa?lamas? amac?yla Vertu’yu sat??a sunmu?tu. Sat??la ilgili detaylar da gelmeye ba?lad?. Edinilen bilgiye göre Vertu’yu yakla??k 265...

  • Nokia’nın Vertu satışı gerçekleşiyor

    Bir süredir Vertu’yu sataca?? söylenen Nokia cephesinden konuyla ilgili haberler gelmeye ba?lad?. Uzun bir süredir ?irkete finansal destek amac?yla satmay? planlad??? Vertu’yla ilgili haberlere yönelik...