Türkiye’ye büyük yat?r?mlar yapan Yandex, yeni bir hizmeti daha internet kullan?c?lar?n?n hizmetine sundu. Türkiye’ye Google’dan daha fazla de?er verdi?i her hareketinden olan Yandex, ?imdi de Direct sistemini Türklerin hizmetine sundu.

Peki Yandex.Direct nedir?
Yandex.Direct, Google Adwords ile e?de?er bir hizmettir. Kelime baz al?narak verilen reklamlar?n genel ad?d?r. Anahtar kelimelere göre reklam verenler, aramalar sayesinde sitelerine daha fazla hit çeker. T?klama ba??na para kazan?lan bu sistemde kazançlar?na kazanç kat?yor. Yandex’in bu hizmetinde Google’? sollamak için yapaca?? çal??malar belli oldu bile. T?klama ba??na daha fazla ücret verecek olan Yandex, birim de?erlerini de art?raca??n? aç?klad?.

Bu sistem ile ilgili her türlü soru ve sorunlar?n?z? Yandex ekibiyle payla?abilirsiniz. ?leti?ime geçmek için a?a??daki linke t?klay?n?z.

?leti?ime geçmek için t?klay?n?z


0 Yorumlar