• Opera Ice indir Android

    Opera taraf?ndan Android’e özel olarak geli?tirilmekte olan yeni taray?c? Opera Ice uzun süredir beta sürümde denenme a?amas?ndayd?. Birkaç ayd?r bu durum böyle devam ederken dün...

  • Opera Ice çıktı, indir!

    Web taray?c? sektörünün en iyi isimlerinden olan Opera’dan yeni bir atak daha geldi. Mobil sistemlerde en çok kullan?lan taray?c? olmalar?na ra?men bunla yetinmeyen ?irket yeni...