Facebook tam kendimi toparl?yorum, Twitter’dan önceki halime geri dönmeye yava? yava? ba?l?yorum demi?ti ki kar??s?na çok güçlü bir rakip daha ç?kt?. Bu vakte kadar sosyal a? sektörüne at?lmayan tek büyük isim olarak gözüken Microsoft da art?k bir sosyal a? yönetiyor: Socl.

Socl, Facebook ve Twitter’?n aksine daha çok teknolojik gruplar olu?turacak; yani LinkedIn ile Facebook aras? bir ?ey olaca??n? rahatl?kla söyleyebiliriz. Socl’a Facebook hesab?n?zla ya da outlook ve hotmail hesab?n?zla giri? yapma imkan?n?z bulunuyor. Tasar?m aç?s?ndan Pinterest’i and?ran Socl’?n Facebook’la i? birli?i içinde olmas? da biraz ?a??rtm?yor de?il. A?a??daki adresten Microsoft’un yeni projesi Socl’a giri? yapabilirsiniz.

So.cl giri?


0 Yorumlar