• Grap Search can sıkıyor

    Birkaç ay önce Facebook’u ?ngilizce kullananlar?n kullan?m?na aç?lm?? olan GrapSearch için ?ikayetler gelmeye devam ediyor. Google da bu sistemi çok fazla bilgiyi aç??a vurdu?u için...

  • ÖSYM sitesinde açık

    ÖSYM’nin sonuç ö?renme sisteminde büyük bir aç?k var. Sonuçlar?n aç?kland??? bu dönemde ö?renciler ve s?nava girenler ba?vuru ve s?nav sonuçlar?n? ö?renmek için sitedeki sistemi kullan?yor....