src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/ouya-300×177.jpg” alt=”” title=”ouya” width=”300″ height=”177″ class=”alignnone size-medium wp-image-2444″ />

Birkaç ay önce Kickstarter üzerinden ba??? toplamaya ba?layan Ouya sonunda haz?rland? diyebiliriz. Uzum zamand?r beklemekte oldu?umuz Android tabanl? yeni oyun konsolu 28 Mart’ta sat??a sunulacak. Yaln?z burada kullan?c?lar? üzecek bir durum var; Ouya önceki yapt??? aç?klamas?nda konsolu ilk olarak kendilerine ba??? yapacak ki?ilere satacaklar?n? aç?klam??t?. Bu nedenden dolay? normal kullan?c?lar ve oyuncular Ouya’y? anca Haziran ay?nda kullanma ?ans? bulacak. Yeni oyun konsolunun tüm dünya ile Türkiye’de de ayn? anda sat??a sunulmas? bekleniyor.

Kickstarter’da ilk ba??? toplamaya ba?land???nda pek ilgi görmeyen, gerçekçi bulunmayan proje ?imdi gerçekle?mi? bulunuyor. Mart ay?n?n son günlerinde bizim de elimize ba??? yapanlardan kesinlikle net bilgiler geçecektir. Tabi ki heyecan?m?z çok daha fazla artacak o vakit içerisinde ama demek ki ba??? yapmak gerekiyormu?. Tekrar belirtelim ki Ouya ç?k?? tarihi kesin olarak Haziran ay? içerisinde olacak. Aç?k kaynak kodlu olarak sat??a sunulacak olan konsola kendi program?n?z? ve oyununuza geli?tirebilirsiniz. Oldukça uygun bir fiyattan sat??a sunulacak olan yeni oyun konsolunun ülkemizde çok tercih edilece?i kesin, gerisi oyun firmalar?na kalm??.


0 Yorumlar