Ana sayfa » Etiket arşivi » Ouya çıkış tarihi

Ouya çıkış tarihi

Birkaç ay önce Kickstarter üzerinden ba??? toplamaya ba?layan Ouya sonunda haz?rland? diyebiliriz. Uzum zamand?r beklemekte oldu?umuz Android tabanl? yeni oyun konsolu 28 Mart’ta sat??a sunulacak. Yaln?z burada kullan?c?lar? üzecek bir durum var; Ouya önceki yapt??? aç?klamas?nda konsolu ilk olarak kendilerine ba??? yapacak ki?ilere satacaklar?n? aç?klam??t?. Bu nedenden dolay? normal kullan?c?lar ve oyuncular Ouya’y? anca Haziran […]