src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/packetta-300×216.jpg” alt=”” title=”packetta” width=”300″ height=”216″ class=”alignnone size-medium wp-image-1971″ />

King Jim adl? USB bellek üreticisi Packetta ad?ndaki yeni USB modelini bizlere tan?tt?. Senelerdir sürekli hem tasar?m hem de teknik özellik bak?m?ndan geli?im gösteren USB’ler için Packetta ile zirveye ç?kt???n? söyleyebiliriz. Packetta, kablosuz a??n?z üzerinizden dosya payla??m? yapman?z? sa?l?yor.

?u an sadece Windows 7 ve iOS i?letim sistemlerinde kullan?lan Packetta’n?n çal??mas? için yap?lmas? gereken ?ey küçük bir kabloyla bilgisayar?n?z?n USB portuna ba?l? olmas?. Bundan sonra belle?inizin içindeki bir dosyay? bilgisayara aktarmadan ba?ka bir bilgisayara a? üzerinden gönderebileceksiniz. Yak?nda Windows 8 için de ç?kacak olan Packetta USB’nin fiyat? ise 8GBl?kta 115 dolar iken 16GBl?kta 170 dolar. BU USB’ler henüz ülkemizde sat??a sunulmad?.


0 Yorumlar