Ana sayfa » Etiket arşivi » packetta

\ \ \ \

Packetta USB özellikleri

King Jim adl? USB bellek üreticisi Packetta ad?ndaki yeni USB modelini bizlere tan?tt?. Senelerdir sürekli hem tasar?m hem de teknik özellik bak?m?ndan geli?im gösteren USB’ler için Packetta ile zirveye ç?kt???n? söyleyebiliriz. Packetta, kablosuz a??n?z üzerinizden dosya payla??m? yapman?z? sa?l?yor. ?u an sadece Windows 7 ve iOS i?letim sistemlerinde kullan?lan Packetta’n?n çal??mas? için yap?lmas? gereken ?ey […]