src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/windows_blue-300×168.jpg” alt=”” title=”windows_blue” width=”300″ height=”168″ class=”alignnone size-medium wp-image-2613″ />

Windows Phone 8’in yay?mlanmas?ndan sonra özellikle Nokia Lumia serisinde görmeye al??t???m?z Picture Frame özelli?i Windows Blue’ya da geliyor. Peki Picture Frame özelli?i ne i?e yar?yor, nedir? Picture Frame ile birlikte istedi?iniz tüm resmi cihaz ekran?nda gösterebileceksiniz. Microsoft yeni ald??? kararla art?k i?letim sistemlerini s?kl?k ile güncelleyecek. Yani yeni bir Windows i?letim sistemi için 3 ya da 4 y?l beklemeyece?iz. Önümüzdeki i?letim sistemi Windows Blue olacak ve bir sene içerisinde bizlerle bulu?acak.

15 Mart tarihinde Microsoft kay?tlar?na geçmi? olan Windows Blue bilgileri internete s?zd?r?ld?. Bu gelen habere göre Windows Blue’da Picture Frame özelli?i yer alacak. Telefon ekran? kilitli bile olsa Facebook veya di?er sosyal a?lar üzerinden foto?raflar anl?k olarak telefon ekran?nda güncellenecek. Ayr?ca di?er özelli?i de bir foto?raf? cihaz?n?za indirmeden ana ekran görseli yapabilmeniz. Siz bir ?ey indirmeseniz de kotan?za yans?yan bu durumla i?letim sistemi resmi kendi gizli bölgelerinde saklayarak internetteki resmi ana ekran resmi yapman?za imkan tan?yor. Bu i?letim sisteminin yaz aylar?nda bizlere sunulmas? bekleniyor.


0 Yorumlar