Ana sayfa » Etiket arşivi » windows blue

\ \ \ \ \

Picture Frame, Windows Blue’ya da geliyor

Windows Phone 8’in yay?mlanmas?ndan sonra özellikle Nokia Lumia serisinde görmeye al??t???m?z Picture Frame özelli?i Windows Blue’ya da geliyor. Peki Picture Frame özelli?i ne i?e yar?yor, nedir? Picture Frame ile birlikte istedi?iniz tüm resmi cihaz ekran?nda gösterebileceksiniz. Microsoft yeni ald??? kararla art?k i?letim sistemlerini s?kl?k ile güncelleyecek. Yani yeni bir Windows i?letim sistemi için 3 ya […]

\ \ \

Windows Blue nedir

Windows Blue, bu aylar içerisinde internet üzerinde Microsoft ad?na konu?ulan en büyük konular aras?nda yer al?yor. Windows 8 ç?kt? ama arkas?ndan gelecek güncelleme ?imdiden merak ediliyor ve bunun devam? olarak da Windows Blue gösteriliyor. Yaln?z Microsoft’tan hala resmi bir aç?klama elimize ula?m?? de?il. Ne kadar Microsoft bu konuda gizli kalmay? tercih etse de neredeyse tüm […]